16
- marzec
2021
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Zarządzanie małą i średnią firmą została wyłączona
Zarządzanie małą i średnią firmą

Czego dowiesz się na studiach?

Specjalizacja ta obejmuje naukę zarządzania małymi i średnimi firmami. To małe i średnie firmy przynoszą większość dochodu narodowego każdego kraju, a w Polsce ok. 75%. Ich specyfika związana jest z wielkością zatrudnienia, możliwościami prowadzenia działalności promocyjnej, zasobami ludzkimi czy pozyskiwaniem kapitału.

Absolwent specjalizacji zarządzanie małą i średnią firmą będzie posiadał ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i zarządzania oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu planowania biznesu oraz organizacji procesu uruchamiania małej i średniej firmy, zna metody zarządzania takimi firmami i sposoby promocji, potrafi umiejętnie motywować pracowników oraz kształtować wizerunek i tożsamość firmy. Przygotowany jest do podjęcia pracy w charakterze:

 • przedsiębiorcy samodzielnie prowadzącego własną działalność gospodarczą,
 • doradcy z dziedziny zarządzania w firmach konsultingowych,
 • menedżera średniego szczebla zarządzania.

W toku dalszej edukacji na studiach drugiego stopnia i w drodze samokształcenia absolwent może przygotować się do pracy na stanowisku:

 • menedżera, prezesa i dyrektora odpowiedzialnego za produkcję, marketing i sprzedaż na różnych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstw i instytucji,
 • członka zarządu,
 • członka rad nadzorczych.

Przedmioty specjalizacyjne

 • Przedsiębiorczość
 • Międzynarodowe prawo handlowe
 • Standardy jakości w obrocie gospodarczym
 • Ustrój podmiotów gospodarujących
 • Prawo handlowe
 • Bankowość
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Gospodarka i instytucje Unii Europejskiej
 • Komunikacja i negocjacje w biznesie
 • Biznes Plan
 • Seminarium

Przedmioty do wyboru

 • Finanse międzynarodowe
 • Fundusze Unii Europejskiej jako instrument stymulowania rozwoju polskich wspólnot lokalnych i regionalnych
 • Komputerowa ewidencja gospodarcza
 • Logistyka
 • Metodyka audytu wewnętrznego
 • Miejsce kontroli w systemie zarządzania
 • Odpowiedzialność i etyka w rachunkowości
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Podatki i strategie podatkowe
 • Prawo pracy
 • Rachunkowość i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości sektora publicznego
 • Strategie oraz programy rozwoju gospodarczego w kontekście zasad i priorytetów polityki strukturalnej Unii Europejskiej
 • Instrumenty i instytucje rynku pieniężnego i kapitałowego
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
Category: