16
- marzec
2021
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Zarządzanie jakością została wyłączona
Zarządzanie jakością

Jaką wiedzę chcemy Tobie przekazać?

Absolwent specjalizacji zarządzanie jakością pozna zagadnienia związane z kształtowaniem jakości wyrobów i usług w różnych typach podmiotów gospodarczych. Pozna tematykę zarządzania jakością, która obejmuje wyznaczniki jakości z punktu widzenia producenta i konsumenta oraz systemy zarządzania jakością (ISO 9001, ISO 14001 itp.) – ich projektowanie, wdrażanie i audytowanie.
W ramach specjalizacji poznaje również techniki jakości, zdobywa umiejętność oceny kosztów wdrażania jakości oraz kontroli procesów jakości.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w:

 • działach jakości przedsiębiorstw,
 • firmach wdrażających systemy jakości,

a także do zawodu:

 • menadżera jakości,
 • specjalisty ds. systemów jakości.

W toku dalszej edukacji na studiach drugiego stopnia i w drodze samokształcenia absolwent może przygotować się do pracy na stanowisku:

 • Audytora Systemów Jakości.

Przedmioty specjalizacyjne

 • Metody i techniki zarządzania jakością
 • Zintegrowane systemy zarządzania (jakość, bezpieczeństwo, środowisko)
 • Prawo handlowe
 • Bankowość
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Gospodarka i instytucje Unii Europejskiej
 • Komunikacja i negocjacje w biznesie
 • Międzynarodowe prawo handlowe
 • Standardy jakości w obrocie gospodarczym
 • Zarządzanie procesowe w świetle ISO 9001
 • Ustrój podmiotów gospodarujących
 • Seminarium

Przedmioty do wyboru

 • Finanse międzynarodowe
 • Fundusze Unii Europejskiej jako instrument stymulowania rozwoju polskich wspólnot lokalnych i regionalnych
 • Komputerowa ewidencja gospodarcza
 • Logistyka
 • Metodyka audytu wewnętrznego
 • Miejsce kontroli w systemie zarządzania
 • Odpowiedzialność i etyka w rachunkowości
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Podatki i strategie podatkowe
 • Prawo pracy
 • Rachunkowość i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości sektora publicznego
 • Strategie oraz programy rozwoju gospodarczego w kontekście zasad i priorytetów polityki strukturalnej Unii Europejskiej
 • Instrumenty i instytucje rynku pieniężnego i kapitałowego
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
Category: