16
- marzec
2021
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Zarządzanie informacją została wyłączona
Zarządzanie informacją

Czego dowiesz się na tej specjalizacji?

Informacja dla każdej organizacji stała się tak samo ważnym zasobem jak ludzie, sprzęt i wyposażenie czy pieniądze. Dynamicznie zmieniające się warunki w środowisku biznesowym wymagają od organizacji podejmowania trafnych decyzji na każdym szczeblu zarządzania, które pozwolą na umocnienie pozycji rynkowej. Dlatego też istnieje potrzeba ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań wspomagających od strony informacyjnej procesy biznesowe. Gwałtowny rozwój technologii informacyjnej i sieci Internet stworzył ogromne możliwości dla kreowania nowych metod komunikowania się i współpracy. Na specjalizacji tej poznasz narzędzia i technologie niezbędne dla zaspokajania potrzeb informacyjnych w procesach decyzyjnych oraz pozyskasz wiedzę na temat funkcjonowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach i w e-gospodarce.

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu będziesz specjalistą mogącym pracować w:

 • przedsiębiorstwie, zajmując się systemami informatycznymi, wspomagającymi bieżące zarządzanie i procesy decyzyjne,
 • firmach konsultingowych, odpowiadając za doradztwo i prognozowanie zmian w dynamicznie rozwijających się branżach.

Przedmioty specjalizacyjne

 • Technologie informatyczne w rachunkowości
 • Prawo handlowe
 • Bankowość
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Sieci komputerowe i administrowanie systemami informatycznymi
 • Bazy danych i ich aplikacje
 • Międzynarodowe prawo handlowe
 • Standardy jakości w obrocie gospodarczym
 • Ustrój podmiotów gospodarujących
 • E-biznes
 • Seminarium

Przedmioty do wyboru

 • Finanse międzynarodowe
 • Fundusze Unii Europejskiej jako instrument stymulowania rozwoju polskich wspólnot lokalnych i regionalnych
 • Komputerowa ewidencja gospodarcza
 • Logistyka
 • Metodyka audytu wewnętrznego
 • Miejsce kontroli w systemie zarządzania
 • Odpowiedzialność i etyka w rachunkowości
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Podatki i strategie podatkowe
 • Prawo pracy
 • Rachunkowość i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości sektora publicznego
 • Strategie oraz programy rozwoju gospodarczego w kontekście zasad i priorytetów polityki strukturalnej Unii Europejskiej
 • Instrumenty i instytucje rynku pieniężnego i kapitałowego
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
Category: