Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw
16
- marzec
2021
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw została wyłączona
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw

Jaką wiedzę chcemy Tobie przekazać?

W ramach tej specjalizacji studenci poznają praktyczną wiedzę o tym, jak opracować plan finansowy firmy, obsługiwać nowoczesne programy księgowe, prowadzić dokumentację finansową przedsiębiorstwa, oceniać projekty inwestycyjne, konstruować pakiety działań związane z monitoringiem kosztów itp.

Po specjalności możesz pracować jako:

 • specjalista, doradca finansowy w przedsiębiorstwach konsultingowych i innych jednostkach,
 • specjalista bądź doradca podatkowy,
 • pracownik wywiadowni gospodarczej,
 • analityk finansowy.

Przedmioty specjalizacyjne

 • Rachunek kosztów
 • Organizacja rachunkowości
 • Rewizja finansowa
 • Audyt i kontrola wewnętrzna
 • Strategie finansowe organizacji
 • Podatki i strategie podatkowe
 • Rachunkowość podatkowa
 • Kontrola skarbowa
 • Prawo handlowe
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Standardy jakości w obrocie gospodarczym
 • Seminarium

Przedmioty do wyboru

 • Finanse międzynarodowe
 • Fundusze Unii Europejskiej jako instrument stymulowania rozwoju polskich wspólnot lokalnych i regionalnych
 • Komputerowa ewidencja gospodarcza
 • Logistyka
 • Metodyka audytu wewnętrznego
 • Miejsce kontroli w systemie zarządzania
 • Odpowiedzialność i etyka w rachunkowości
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Podatki i strategie podatkowe
 • Prawo pracy
 • Rachunkowość i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości sektora publicznego
 • Strategie oraz programy rozwoju gospodarczego w kontekście zasad i priorytetów polityki strukturalnej Unii Europejskiej
 • Instrumenty i instytucje rynku pieniężnego i kapitałowego
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
Category: