16
- marzec
2021
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania WSHIR – studia I stopnia została wyłączona
WSHIR – studia I stopnia

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu już 16 lat przygotowuje profesjonalną kadrę do obsługi podmiotów gospodarczych i organów administracji. Utworzona i prowadzona przez praktyków, wyposaża absolwentów naszej Uczelni w dyplom, certyfikaty i umiejętności niezbędne również do samodzielnego zarządzania i zyskownego prowadzenia działalności gospodarczej, a także do kontynuowania nauki na różnych poziomach kształcenia. Uczelnia przykłada dużą wagę do kształcenia praktyków życia gospodarczego, pomaga uzupełnić ich specjalistyczną wiedzę i umiejętności zawodowe. Po to właśnie osoby posiadające już wykształcenie wyższe zdobyte w zupełnie innych  branżach, rozpoczynają u nas tzw. DRUGI FAKULTET Z ZARZĄDZANIA. Poznańska Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w swoich działaniach dąży do upowszechnienia wiedzy ekonomicznej i jej rozwoju.Zajęcia prowadzone są w niestacjonarnym toku studiów I stopnia (studia licencjackie), na jednym kierunku: Zarządzanie. Poznań jest obecnie jedynym miastem, w którym odbywa się nauka. Oznacza to, że są to studia zaoczne z weekendowymi zjazdami dwa – trzy razy w miesiącu.  Dopiero po 3 semestrach zdobywania ogólnej wiedzy ekonomicznej i biznesowej (m.in. prawo gospodarcze, handel, marketing, podstawy zarządzania, historia gospodarcza, socjologia,  język obcy, podstawy finansów i rachunkowości), studenci dokonują wyboru specjalności i specjalizacji z wymienionych i opisanych poniżej (po kliknięciu). Otrzymują dyplom ukończenia studiów w formie niestacjonarnej, na kierunku ZARZĄDZANIE, w specjalności RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW lub OBRÓT GOSPODARCZY.

Studia licencjackie mogą być rozszerzone już na III roku o studia podyplomowe, które również oferuje WSHiR Poznań. Dzięki zgodności programu z wytycznymi minimum programowego, absolwenci wszystkich specjalizacji Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, legitymujący się dyplomem licencjata, mogą kontynuować naukę w każdej szkole wyższej prowadzącej studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) lub studia podyplomowe.

Obrót gospodarczy

„Obrót gospodarczy” nie ma formalnej definicji, ale funkcjonuje w języku ekonomii jako  nazwa procesu wymiany dóbr i usług, odbywającej się zazwyczaj za pośrednictwem pieniądza. Przede wszystkim jednak chodzi o towarzyszące tej wymianie i powstające w jej efekcie stosunki prawne pomiędzy jej podmiotami. Studia licencjackie w WSHiR na specjalności Obrót Gospodarczy pomagają naszym studentom nabyć wiedzę ogólną o tym, jak powinno wyglądać zarządzanie takimi zdarzeniami oraz szczegółową – w wybranych specjalizacjach wymienionych i opisanych poniżej (po kliknięciu). Naukę zarządzania studenci pobierają podczas studiów zaocznych w soboty i niedziele, a wprowadzaniem poznanych zasad w życie – w pracującym odcinku tygodnia. 

Rachunkowość przedsiębiorstw

Studia licencjackie w WSHiR w Poznaniu na specjalności „Rachunkowość przedsiębiorstw” pozwalają naszym absolwentom na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości. Specjalizacje w ramach tej specjalności na studiach zaocznych wybiera wiele osób pracujących lub planujących karierę zawodową w księgowości, ale finanse i rachunkowość to pojęcie o wiele szersze. Obejmuje swoim zasięgiem trzy działy: księgowość, kalkulację i sprawozdawczość. Rachunkowość  jest bardzo pożyteczna: służy ocenie kondycji działalności gospodarczej. Jej podstawowym celem jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu majątkowej i finansowej sytuacji firmy. U nas można nauczyć się, jak to się robi.

Category: