Uczelnia
16
- marzec
2021
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Uczelnia została wyłączona
Uczelnia

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu utworzona została z inicjatywy Fundacji Własności Prywatnej „Sami Sobie” oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Podstawę działalności WSHiR stanowi Decyzja MEN z dnia 29 lipca 1998 roku oraz wpis pod numerem 1 do rejestru wyższych zawodowych uczelni niepaństwowych. W maju 2011r. MNiSW wprowadziło elektroniczny rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. W związku z tym zmianie uległ numer rejestrowy WSHiR. Aktualny numer WSHiR w rejestrze to: 140.
Założycielami WSHiR w Poznaniu są instytucje publiczne, posiadające wieloletnie i wszechstronne doświadczenie w praktyce gospodarczej.

Organy jednoosobowe WSHiR:

 • Rektor  prof. nadzw. dr hab. Maria Chromińska (zobacz też
 • Prorektor i Dziekan Wydziału w Poznaniu dr Maria Beyga-Cegiołka
 • Kanclerz dr Andrzej B. Mirecki

Dyżury władz

 • Rektor  prof. nadzw. dr hab. Maria Chromińska – Poznań, 27 Grudnia 7, pokój 102;
  • środy godz. 11:00-13:00;
 • Prorektor i Dziekan Wydziału w Poznaniu dr Maria Beyga-Cegiołka – Poznań, 27 Grudnia 7, pokój 201;
  • poniedziałki godz. 12:00 -13:00;
  • środy godz. 11:00-12:00;
 • Kanclerz WSHiR dr Andrzej B. Mirecki – Poznań, 27 Grudnia 7, pokój 302;

Orany kolegialne Uczelni

 • Senat
 • Rady Wydziałów

Senat Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości kieruje całokształtem działalności naukowo-dydaktycznej. Senat tworzą władze rektorskie i dziekańskie, przedstawiciel założycieli, pracownicy naukowi oraz reprezentanci studentów i pracowników administracyjnych Uczelni. –

Przewodniczącym Senatu jest Rektor.

Rady wydziałów ustalają ogólne kierunki działania wydziału. Rady wydziału tworzą profesorowie wydziału, przedstawiciele pozostałych pracowników akademickich i administracyjnych, a także studentów. Przewodniczącymi poszczególnych rady wydziałów są Dziekani.

f: Picography /pixabay

Category: