Rachunkowość
16
- marzec
2021
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Rachunkowość została wyłączona
Rachunkowość

Czego dowiesz się na studiach?

Celem specjalizacji jest przekazanie merytorycznych i prawnych podstaw prowadzenia rachunkowości oraz zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami tej dziedziny, niezbędnymi w pracy kierownika jednostki gospodarczej, menedżera projektu, a także członka kierownictwa i członka organów kontroli i nadzoru, np. Rady Nadzorczej.

Specjalizacja rachunkowość jest wyprofilowana na dostarczenie danych z obszaru rachunkowości i finansów niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych. W ramach tej specjalizacji studenci poznają praktyczną wiedzę o tym, jak opracować plan finansowy firmy, użytkować nowoczesne programy księgowe, prowadzić dokumentację finansową przedsiębiorstwa, jak oceniać projekty inwestycyjne, konstruować pakiety działań związane z monitoringiem kosztów.

Absolwent specjalizacji rachunkowość posiada ogólną wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i zarządzania oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, rachunku kosztów, a także rachunkowości dla celów podatkowych, konieczną do podjęcia pracy zawodowej w charakterze:

 • księgowego stopnia podstawowego,
 • menedżera lub kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W toku dalszej edukacji na studiach drugiego stopnia i w drodze samokształcenia absolwent może przygotować się do pracy na stanowisku:

 • kierownika jednostki gospodarczej,
 • głównego księgowego,
 • dyrektora finansowego,
 • biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe przedsiębiorstw i przeprowadzającego ekspertyzy gospodarcze (po zdaniu dodatkowych egzaminów państwowych),
 • samodzielnego księgowego, prowadzącego usługowo księgi rachunkowe (po zdaniu dodatkowych egzaminów państwowych).

Przedmioty specjalizacyjne

 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnej sytuacji
 • Rachunek kosztów
 • Organizacja rachunkowości
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Rachunkowość ubezpieczeniowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Kontrola skarbowa
 • Prawo handlowe
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • Seminarium

Przedmioty do wyboru

 • Finanse międzynarodowe
 • Fundusze Unii Europejskiej jako instrument stymulowania rozwoju polskich wspólnot lokalnych i regionalnych
 • Komputerowa ewidencja gospodarcza
 • Logistyka
 • Metodyka audytu wewnętrznego
 • Miejsce kontroli w systemie zarządzania
 • Odpowiedzialność i etyka w rachunkowości
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Podatki i strategie podatkowe
 • Prawo pracy
 • Rachunkowość i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości sektora publicznego
 • Strategie oraz programy rozwoju gospodarczego w kontekście zasad i priorytetów polityki strukturalnej Unii Europejskiej
 • Instrumenty i instytucje rynku pieniężnego i kapitałowego
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem

f: Claudio_Scott / pixabay

Category: