Rachunkowość i finanse jednostek służby zdrowia
16
- marzec
2021
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Rachunkowość i finanse jednostek służby zdrowia została wyłączona
Rachunkowość i finanse jednostek służby zdrowia

System ochrony zdrowia w Polsce podlega i przez najbliższe lata będzie podlegał bardzo intensywnym zmianom, zwłaszcza w zakresie zasad finansowania oraz zarządzania finansami.

Skuteczność tych działań jest uzależniona od profesjonalnie przygotowanej kadry, która powinna posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania jednostek służby zdrowia, ich restrukturyzacji, przekształceń własnościowych, a przede wszystkim nowoczesnej rachunkowości, planowania finansowego, wdrażania systemów jakości, zarządzania finansami oraz umiejętność analizowania i prawidłowego odczytywania potrzeb rynku.

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu rachunkowości, w szczególności odnoszącej się do jednostek służby zdrowia. Studentom przekazana zostanie teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości – rachunku kosztów, rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy sytuacji finansowej jednostek służby zdrowia, rachunkowości podatkowej, planowania finansowego, a także aktualna wiedza o prawnych podstawach funkcjonowania jednostek służby zdrowia. Absolwenci studiów zdobędą także umiejętności kreowania właściwego wizerunku placówki służby zdrowia oraz zasad marketingu na tym trudnym obecnie, ale perspektywicznym rynku pracy.

Studia przygotują Cię do pracy w zawodzie:

 • księgowego,
 • głównego księgowego,
 • dyrektora finansowego,
 • biegłego rewidenta, badającego sprawozdania finansowe jednostek służby zdrowia,
 • menedżera.

Przedmioty specjalizacyjne

 • Rachunek kosztów
 • System opieki zdrowotnej
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Marketing i promocja w służbie zdrowia
 • Etyka i negocjacje w służbie zdrowia
 • Współpraca z bankiem
 • Zarządzanie produktem
 • Metody wyceny przedsiębiorstw i ich mienia
 • Rachunkowość podatkowa
 • Prawo handlowe
 • Kontrola skarbowa
 • Seminarium

Przedmioty do wyboru

 • Finanse międzynarodowe
 • Fundusze Unii Europejskiej jako instrument stymulowania rozwoju polskich wspólnot lokalnych i regionalnych
 • Komputerowa ewidencja gospodarcza
 • Logistyka
 • Metodyka audytu wewnętrznego
 • Miejsce kontroli w systemie zarządzania
 • Odpowiedzialność i etyka w rachunkowości
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Podatki i strategie podatkowe
 • Prawo pracy
 • Rachunkowość i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości sektora publicznego
 • Strategie oraz programy rozwoju gospodarczego w kontekście zasad i priorytetów polityki strukturalnej Unii Europejskiej
 • Instrumenty i instytucje rynku pieniężnego i kapitałowego
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem

f: lukasmilan / pixabay

Category: