16
- marzec
2021
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Obrót towarowy została wyłączona
Obrót towarowy

Jaką wiedzę chcemy Tobie przekazać?

W ramach tej specjalizacji poznasz istotę obrotu towarowego, który na przełomie XX i XXI wieku zmienił w zasadniczy sposób swoje oblicze. Dynamiczny rozwój sieci hurtowni, sklepów detalicznych, supermarketów i hipermarketów doprowadził do rewolucji w funkcjonowaniu nowoczesnego obrotu towarowego. Współczesny obrót towarowy, to nie tylko tradycyjna sprzedaż, ale przede wszystkim nowoczesne procesy dystrybucji, logistyka, czy sprzedaż elektroniczna. Program zajęć obejmuje tematykę, której znajomość jest niezbędna do uczestniczenia w obrocie towarowym XXI wieku. Wiedza, którą zdobędziesz, nie dotyczy tylko stricte obrotu, czy handlu, ale również zarządzania marketingowego firmą, powiązanego z finansami, rachunkowością, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz jakością opieki nad klientami (CRM).

W trakcie studiów szczególny nacisk kładziemy na praktyczne prowadzenie analiz i badań rynkowych oraz kwestie negocjowania warunków.

Będziesz przygotowany do pracy jako:

 • specjalista ds. badań marketingowych,
 • konsultant ds. logistyki,
 • przedstawiciel handlowy,
 • specjalista ds. promocji,
 • menedżer marketingu,
 • menedżer sprzedaży.

Przedmioty specjalizacyjne

 • Standardy jakości w obrocie gospodarczym
 • Prawo handlowe
 • Bankowość
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Gospodarka i instytucje Unii Europejskiej
 • Komunikacja i negocjacje w biznesie
 • Międzynarodowe prawo handlowe
 • Seminarium
 • Ustrój podmiotów gospodarujących
 • Ustrój administracji publicznej
 • Zawieranie, skutki i wykonywanie umów gospodarczych

Przedmioty do wyboru

 • Finanse międzynarodowe
 • Fundusze Unii Europejskiej jako instrument stymulowania rozwoju polskich wspólnot lokalnych i regionalnych
 • Komputerowa ewidencja gospodarcza
 • Logistyka
 • Metodyka audytu wewnętrznego
 • Miejsce kontroli w systemie zarządzania
 • Odpowiedzialność i etyka w rachunkowości
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Podatki i strategie podatkowe
 • Prawo pracy
 • Rachunkowość i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości sektora publicznego
 • Strategie oraz programy rozwoju gospodarczego w kontekście zasad i priorytetów polityki strukturalnej Unii Europejskiej
 • Instrumenty i instytucje rynku pieniężnego i kapitałowego
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
Category: