16
- marzec
2021
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Informatyka w biznesie została wyłączona
Informatyka w biznesie

Czego dowiesz się na studiach?

Absolwent specjalizacji informatyka w biznesie będzie posiadał wiedzę i praktyczne umiejętności z dziedziny zarządzania i informatyki. Będzie umiał wdrażać, rozwijać i administrować informatycznymi systemami zarządzania firmą, co opiera się na znajomości zasad funkcjonowania firm w zakresie reguł prawnych, finansowych i marketingowych, a także teorii systemów wspomagania podejmowania decyzji. Absolwent będzie posiadał umiejętność przeprowadzania analiz ekonomicznych w skali mikroekonomicznej, regionalnej i makroekonomicznej, będzie umiał projektować informatyczne systemy zarządzania firmą przy wykorzystaniu infrastruktury sieci komputerowej, a także projektować i zarządzać rozproszonymi bazami danych; będzie umiał stosować nowoczesne techniki podejmowania decyzji.

Absolwent specjalizacji informatyka w biznesie będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w charakterze specjalisty, menedżera lub kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwie oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki zdobytej wiedzy, absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach, zajmujących się wdrażaniem rozwiązań z dziedziny e-biznesu, pozwalających dużo sprawniej funkcjonować na rynku,
 • przedsiębiorstwach, wprowadzających systemy informatyczne wspomagające bieżące zarządzanie i procesy decyzyjne,
 • firmach konsultingowych, odpowiadających za doradztwo i prognozowanie zmian w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki,
 • firmach świadczących usługi internetowe, odpowiadających m.in. za odkrywanie nowych obszarów funkcjonowania i pozyskiwanie nowych klientów.

Celem dalszego rozwoju absolwent WSHiR może podjąć studia drugiego stopnia lub w drodze samokształcenia
zdobywać dalsze umiejętności.

Przedmioty specjalizacyjne

 • Teoria i praktyka baz danych
 • Prognozowanie w językach wyższego rzędu
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Budowa i projektowanie lokalnych sieci komputerowych
 • Technologie internetowe w zarządzaniu
 • Komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Seminarium

Przedmioty do wyboru

 • Finanse międzynarodowe
 • Fundusze Unii Europejskiej jako instrument stymulowania rozwoju polskich wspólnot lokalnych i regionalnych
 • Komputerowa ewidencja gospodarcza
 • Logistyka
 • Metodyka audytu wewnętrznego
 • Miejsce kontroli w systemie zarządzania
 • Odpowiedzialność i etyka w rachunkowości
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Podatki i strategie podatkowe
 • Prawo pracy
 • Rachunkowość i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości sektora publicznego
 • Strategie oraz programy rozwoju gospodarczego w kontekście zasad i priorytetów polityki strukturalnej Unii Europejskiej
 • Instrumenty i instytucje rynku pieniężnego i kapitałowego
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
Category: