16
- marzec
2021
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Handel międzynarodowy została wyłączona
Handel międzynarodowy

Jaką wiedzę zdobędziesz?

W ramach tej specjalizacji przygotujesz się do pracy w warunkach postępującej globalizacji gospodarki. Procesy i reformy gospodarcze, dostosowujące nasze przepisy prawne do wymogów UE, wymuszają konieczność odpowiedniego wykształcenia przyszłej kadry menedżerskiej. Zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa, marketingu międzynarodowego, politycznych uwarunkowań różnych rynków, negocjacji międzynarodowych, zarządzania wielonarodowościowymi zespołami pracowników, finansów międzynarodowych oraz procedur celnych.

Staniesz się fachowcem mogącym pracować w:

 • biurach handlu zagranicznego,
 • międzynarodowych koncernach,
 • instytucjach współpracujących z firmami zagranicznymi,
 • urzędach publicznych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych,
 • agencjach konsultingowych,
 • bankach i instytucjach finansowych, które już od dawna funkcjonują na rynkach międzynarodowych.

Przedmioty specjalizacyjne

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym
 • Międzynarodowe prawo handlowe
 • Marketing międzynarodowy
 • Prawo i polityka celna
 • Prawo handlowe
 • Bankowość
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Ustrój podmiotów gospodarujących
 • Gospodarka i instytucje Unii Europejskiej
 • Standardy jakości w obrocie gospodarczym
 • Seminarium

Przedmioty do wyboru

 • Finanse międzynarodowe
 • Fundusze Unii Europejskiej jako instrument stymulowania rozwoju polskich wspólnot lokalnych i regionalnych
 • Komputerowa ewidencja gospodarcza
 • Logistyka
 • Metodyka audytu wewnętrznego
 • Miejsce kontroli w systemie zarządzania
 • Odpowiedzialność i etyka w rachunkowości
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Podatki i strategie podatkowe
 • Prawo pracy
 • Rachunkowość i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości sektora publicznego
 • Strategie oraz programy rozwoju gospodarczego w kontekście zasad i priorytetów polityki strukturalnej Unii Europejskiej
 • Instrumenty i instytucje rynku pieniężnego i kapitałowego
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
Category: