16
- marzec
2021
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Handel elektroniczny została wyłączona
Handel elektroniczny

Czego dowiesz się na studiach?

W erze komputerów, sieci elektronicznych i e-biznesu, efektywne zarządzanie firmą wymaga zaangażowania nowej klasy specjalistów. Za cel stawiamy sobie wykształcenie nowej generacji menedżerów rozumiejących realia i potencjalne możliwości e-biznesu. W prowadzeniu działalności wirtualnej należy pamiętać, że Internet tworząc nowe możliwości, stworzył także nowe wyzwania, do których zaliczyć można powstanie platform elektronicznych C2C (konsument-konsument), B2C (przedsiębiorstwo-konsument), B2B (przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo) i innych. Poznanie realiów organizacji i funkcjonowania tych platform, to podstawa prowadzenia działalności, nie tylko w sposób tradycyjny, ale przed wszystkim w przestrzeni wirtualnej.

Po specjalizacji możesz pracować w firmach:

 • handlowych i usługowych, zajmując się rozwojem technik e-commerce, dzięki którym przedsiębiorstwo zyskuje klientów w każdym zakątku świata,
 • świadczących usługi internetowe, odpowiadając za odkrywanie nisz rynkowych, wdrażanie najnowszych osiągnięć teleinformatycznych wspomagających bieżącą działalność i zarządzanie firmą.

Przedmioty specjalizacyjne

 • E-biznes
 • Narzędzia e-biznesu
 • Handel i usługi elektroniczne
 • Prawo handlowe
 • Systemy informatyczne zaplecza e-biznesu
 • Techniczna infrastruktura e-biznesu
 • Ustrój podmiotów gospodarujących
 • Standardy jakości w obrocie gospodarczym
 • Elektroniczna bankowość
 • Seminarium

Przedmioty do wyboru

 • Finanse międzynarodowe
 • Fundusze Unii Europejskiej jako instrument stymulowania rozwoju polskich wspólnot lokalnych i regionalnych
 • Komputerowa ewidencja gospodarcza
 • Logistyka
 • Metodyka audytu wewnętrznego
 • Miejsce kontroli w systemie zarządzania
 • Odpowiedzialność i etyka w rachunkowości
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Podatki i strategie podatkowe
 • Prawo pracy
 • Rachunkowość i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości sektora publicznego
 • Strategie oraz programy rozwoju gospodarczego w kontekście zasad i priorytetów polityki strukturalnej Unii Europejskiej
 • Instrumenty i instytucje rynku pieniężnego i kapitałowego
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
Category: