Biuro Karier
16
- marzec
2021
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Biuro Karier została wyłączona
Biuro Karier

Biuro Karier działające przy WSHiR rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2003 r.

Jest jednostką, która w swoich założeniach koncentruje się na służeniu studentom i absolwentom informacjami, radą i pomocą w wyborze drogi zawodowej.

Pomaga zdobyć umiejętności w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przejścia przez rozmowę kwalifikacyjną oraz poruszania się po rynku pracy, a także zakładania własnej firmy. Pracodawcom zaś ma umożliwić dotarcie do potencjalnych wykwalifikowanych pracowników.

Celem Biura Karier jest:

 • ułatwienie studentom i absolwentom wejścia na rynek pracy,
 • informacje o lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy,
 • aktualne oferty pracy stałej i czasowej,
 • profile wymagań stawiane kandydatom przez pracodawców,
 • informacje o firmach i ich planach rekrutacyjnych,
 • informacje na temat możliwości dalszego kształcenia, planowanie ścieżki kariery,
 • pozyskiwanie ofert pracy dla studentów i absolwentów,
 • tworzenie bazy danych studentów i absolwentów,
 • prowadzenie działalności informacyjnej oraz szkoleniowej studentów i absolwentów,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami,
 • umożliwienie pracodawcom znalezienia kandydatów na oferowane miejsca oraz praktyki,
 • promowanie absolwentów,
 • organizowanie prezentacji firm, spotkań i imprez promocyjnych związanych z rynkiem pracy dla studentów i absolwentów.

f: fietzfotos / pixabay

Category: