Audyt i Kontrola Wewnętrzna
16
- marzec
2021
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Audyt i Kontrola Wewnętrzna została wyłączona
Audyt i Kontrola Wewnętrzna

Czego chcemy Cię nauczyć?

W ramach specjalizacji audyt i kontrola wewnętrzna szczególny nacisk kładzie się na poznanie organizacji i systemów zarządzania podmiotami gospodarującymi oraz jednostkami administracji publicznej.

Celem nauczania na tej specjalizacji jest przekazanie wiedzy o systemie funkcjonowania kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarujących i administracji publicznej, o procesach planowania i wykonywania audytu oraz o roli systemów kontroli wewnętrznej i audytu w ich działalności. Najważniejszym celem nauczania jest przekazanie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności oraz kreowanie pozytywnych, aktywnych, opartych na podstawach etycznych postaw w kontaktach interpersonalnych.

Absolwent specjalizacji audyt i kontrola wewnętrzna posiadać będzie podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i gospodarczej, analizy ekonomicznej oraz podstaw zarządzania.

Absolwent specjalizacji audyt i kontrola wewnętrzna jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w charakterze:

 • audytora wewnętrznego w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych,
 • audytora wewnętrznego jednostki budżetowej (po zdaniu dodatkowych egzaminów wymaganych ustawą o finansach publicznych),
 • księgowego.

W toku dalszej edukacji na studiach drugiego stopnia i w drodze samokształcenia absolwent może przygotować się do pracy na stanowisku:

 • dyrektora działu audytu wewnętrznego,
 • głównego księgowego w jednostce gospodarczej,
 • głównego księgowego jednostki budżetowej,
 • analityka finansowego,
 • dyrektora finansowego,
 • biegłego rewidenta (po zdaniu dodatkowych egzaminów wymaganych przepisami prawa).

Przedmioty specjalizacyjne

 • Rachunek kosztów,
 • Audyt funduszy unijnych,
 • Audyt i kontrola wewnętrzna,
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa,
 • Proces planowania oraz wykonywania audytu,
 • Rachunkowość podatkowa,
 • Kontrola skarbowa,
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Prawo handlowe,
 • Ustrój administracji publicznej,
 • Organizacja kontroli wewnętrznej,
 • Seminarium.

Przedmioty do wyboru

 • Finanse międzynarodowe,
 • Fundusze Unii Europejskiej jako instrument stymulowania rozwoju polskich wspólnot lokalnych i regionalnych,
 • Komputerowa ewidencja gospodarcza,
 • Logistyka,
 • Metodyka audytu wewnętrznego,
 • Miejsce kontroli w systemie zarządzania,
 • Odpowiedzialność i etyka w rachunkowości,
 • Partnerstwo publiczno-prywatne,
 • Podatki i strategie podatkowe,
 • Prawo pracy,
 • Rachunkowość i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości sektora publicznego,
 • Strategie oraz programy rozwoju gospodarczego w kontekście zasad i priorytetów polityki strukturalnej Unii Europejskiej,
 • Instrumenty i instytucje rynku pieniężnego i kapitałowego,
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem.

f: jarmoluk / pixabay

Category: