marzec 2021 18
9 dowodów na wyższość
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania 9 dowodów na wyższość została wyłączona

Okazuje się, że niemało osób, które są lub były związane z WSHiR (studenci, pracownicy, współpracownicy), wcześniej uczyło się w szkołach pomaturalnych.

marzec 2021 16
Biuro Karier
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Biuro Karier została wyłączona

Biuro Karier działające przy WSHiR rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2003 r. Jest jednostką, która w swoich założeniach koncentruje się na służeniu studentom i absolwentom informacjami, radą i pomocą w wyborze drogi zawodowej.

marzec 2021 16
Uczelnia
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Uczelnia została wyłączona

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu utworzona została z inicjatywy Fundacji Własności Prywatnej „Sami Sobie” oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

marzec 2021 16
Kursy i szkolenia
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Kursy i szkolenia została wyłączona

WSHiR zaprasza na cykl szkoleń z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych m.in. dla potrzeb rachunkowości finansowej i zarządczej, przy tworzeniu biznes planów, w sprawozdaniach finansowych czy ocenach przygotowywaniu marketingowych prezentacji działalności firmy. f:geralt / pixabay

marzec 2021 16
Studia podyplomowe
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Studia podyplomowe została wyłączona

Specjalności Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji Audyt i Pozyskiwanie Funduszy Unii Europejskiej Biegły ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych Kontroler Finansowy Kontroler Wewnętrzny Koordynator Kontroli Zarządczej w Administracji Publicznej Menedżer jakości Public

marzec 2021 16
Rachunkowość i finanse jednostek służby zdrowia
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Rachunkowość i finanse jednostek służby zdrowia została wyłączona

System ochrony zdrowia w Polsce podlega i przez najbliższe lata będzie podlegał bardzo intensywnym zmianom, zwłaszcza w zakresie zasad finansowania oraz zarządzania finansami.

marzec 2021 16
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw została wyłączona

Jaką wiedzę chcemy Tobie przekazać? W ramach tej specjalizacji studenci poznają praktyczną wiedzę o tym, jak opracować plan finansowy firmy, obsługiwać nowoczesne programy księgowe, prowadzić dokumentację finansową przedsiębiorstwa, oceniać projekty inwestycyjne, konstruować pakiety działań związane

marzec 2021 16
Audyt i Kontrola Wewnętrzna
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Audyt i Kontrola Wewnętrzna została wyłączona

Czego chcemy Cię nauczyć? W ramach specjalizacji audyt i kontrola wewnętrzna szczególny nacisk kładzie się na poznanie organizacji i systemów zarządzania podmiotami gospodarującymi oraz jednostkami administracji publicznej.

marzec 2021 16
Rachunkowość
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Rachunkowość została wyłączona

Czego dowiesz się na studiach? Celem specjalizacji jest przekazanie merytorycznych i prawnych podstaw prowadzenia rachunkowości oraz zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami tej dziedziny, niezbędnymi w pracy kierownika jednostki gospodarczej, menedżera projektu, a także członka kierownictwa

marzec 2021 16
Informatyka w biznesie
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Informatyka w biznesie została wyłączona

Czego dowiesz się na studiach? Absolwent specjalizacji informatyka w biznesie będzie posiadał wiedzę i praktyczne umiejętności z dziedziny zarządzania i informatyki. Będzie umiał wdrażać, rozwijać i administrować informatycznymi systemami zarządzania firmą, co opiera się na