Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
02
- październik
2020
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego została wyłączona
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie reprezentuje interesy inwestora. Poniżej omawiamy jego podstawowe obowiązki i prawa zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego z września 2020 roku. Przede wszystkim stanowi on pieczę nad właściwym przebiegiem inwestycji.

Inspektor o danej specjalności
Jest też możliwość ustanowienia więcej niż jednego inspektora jako wykwalifikowanego przedstawiciela inwestora – każdy z nich może mieć inną specjalność, obowiązki i prawa. Konieczny jest jednak wybór spośród nich koordynatora wszystkich działań na budowie.
Kompetencje i zakres działań oraz możliwości inspektora jest bardzo szeroki – ma on wiele obowiązków, ale i uprawnień.

Obowiązki inspektora inwestorskiego
– reprezentowanie inwestora na budowie;
– kontrola jakości prowadzonych robót i wykorzystywanych materiałów budowlanych;
– kontrola zgodności realizacji udowy z zapisami w projekcie i informacjami zawartymi w pozwoleniu na budowę, zasadami wiedzy technicznej i przepisami;
– zapobieganie używaniu wyrobów i materiałów wadliwych lub bez wymaganych atestów w budownictwie;
– sprawdzanie i odbiór robót tzw. zanikających;
– udział w odbiorach technicznych instalacji, przewodów kominowych i urządzeń technicznych;
– przygotowanie i przekazywanie do użytkowania gotowych obiektów budowlanych;
– nadzór nad usuwaniem wad;
– potwierdzanie wykonania danych robót bez usterek;
– kontrolowanie rozliczeń.

Inspektor inwestorski ma większy zakres działań niż inwestor, ale to jego interesów ma za zadanie pilnować. Może m.in. żądać od kierownika budowy ujawnienia ekspertyz odnoszących się do konkretnych robót budowlanych, a także certyfikatów potwierdzających jakość materiałów budowlanych.

Ma też prawo wydawać kierownikowi robót (budowy) polecenia, jeśli mają one na celu usunięcie zagrożeń czy nieprawidłowości, żądać wykonania poprawek czy wybranych elementów od nowa, a także wstrzymania robót, jeśli są one niezgodne z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Więcej na budownictwo.dekra.pl

Ewelina, f: ZeeChow / pixabay

Category: