Mediacje rodzinne ratunkiem przed rozwodem?
21
- październik
2020
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Mediacje rodzinne ratunkiem przed rozwodem? została wyłączona
Mediacje rodzinne ratunkiem przed rozwodem?

Niektóre małżeństwa można uratować, jeśli obie strony potrafią ze sobą rozmawiać – jeśli nie same, to ze wsparciem mediatora rodzinnego. To szansa, aby dwie osoby potrafiły spokojnie wypowiedzieć się na temat swoich potrzeb – możliwe jest uniknięcie rozwodu lub ustalenie jego warunków bez „prania brudów” na sali sądowej. Rolą mediatora jest ustalenie priorytetów i wypracowanie satysfakcjonującego obie strony kompromisu.
Czym są mediacje?
Mediacja to pozasądowe rozwiązanie sporu między co najmniej dwiema osobami. Ważną rolę odgrywa mediator, czyli osoba bezstronna, której zadaniem jest pomoc w rozmowie, zachowaniu spokoju i wypracowaniu kompromisu. Musi też jednakowo szanować prawa każdej ze stron.
Mediacje nie dotyczą jedynie spraw rozwodowych czy w ogóle rodzinnych, ale tym razem zajmiemy się mediacjami, które mogą uchronić przed rozwodem. Udział w mediacjach jest dobrowolny – wszystkie osoby biorą udział w spotkaniach z własnej woli, nie mogą zostać zmuszone. Mediatorzy działają prywatnie lub sądowo – jednak mediator sądowy musi składać protokoły ze spotkań.

Mediacje w sprawach rozwodowych
Mediacje są często polecane w sprawach rozwodowych, gdyż najczęściej są one nacechowane emocjami, a obie strony mają wiele wzajemnych pretensji, a ucierpieć mogą na tym m.in. dzieci. Zadaniem mediatora jest spokojne prowadzenie rozmowy, wyznaczanie granic i zadbanie o komfort wszystkich uczestników – każdy musi mieć szansę, by się wypowiedzieć i zostać wysłuchanym przez drugą stronę.

Dla wielu par mogą być szansą na omówienie spraw i znalezienie rozwiązania. To również szansa na obniżenie kosztów i uniknięcie nerwów i stresu. Rolą mediatora jest doprowadzenie do porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Rozwodzący się muszą ustalić wzajemne zadania i zobowiązania, m.in. kwestię opieki nad małoletnimi dziećmi, wysokość alimentów, a także uporządkować sprawy majątkowe.

f:Free-Photos / pixabay , K

Category: