marzec 2021 16
Informatyka w biznesie
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Informatyka w biznesie została wyłączona

Czego dowiesz się na studiach? Absolwent specjalizacji informatyka w biznesie będzie posiadał wiedzę i praktyczne umiejętności z dziedziny zarządzania i informatyki. Będzie umiał wdrażać, rozwijać i administrować informatycznymi systemami zarządzania firmą, co opiera się na

marzec 2021 16
Handel elektroniczny
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Handel elektroniczny została wyłączona

Czego dowiesz się na studiach? W erze komputerów, sieci elektronicznych i e-biznesu, efektywne zarządzanie firmą wymaga zaangażowania nowej klasy specjalistów. Za cel stawiamy sobie wykształcenie nowej generacji menedżerów rozumiejących realia i potencjalne możliwości e-biznesu. W

marzec 2021 16
Zarządzanie informacją
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Zarządzanie informacją została wyłączona

Czego dowiesz się na tej specjalizacji? Informacja dla każdej organizacji stała się tak samo ważnym zasobem jak ludzie, sprzęt i wyposażenie czy pieniądze. Dynamicznie zmieniające się warunki w środowisku biznesowym wymagają od organizacji podejmowania trafnych

marzec 2021 16
Obrót towarowy
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Obrót towarowy została wyłączona

Jaką wiedzę chcemy Tobie przekazać? W ramach tej specjalizacji poznasz istotę obrotu towarowego, który na przełomie XX i XXI wieku zmienił w zasadniczy sposób swoje oblicze. Dynamiczny rozwój sieci hurtowni, sklepów detalicznych, supermarketów i hipermarketów

marzec 2021 16
Zarządzanie jakością
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Zarządzanie jakością została wyłączona

Jaką wiedzę chcemy Tobie przekazać? Absolwent specjalizacji zarządzanie jakością pozna zagadnienia związane z kształtowaniem jakości wyrobów i usług w różnych typach podmiotów gospodarczych. Pozna tematykę zarządzania jakością, która obejmuje wyznaczniki jakości z punktu widzenia producenta

marzec 2021 16
Zarządzanie małą i średnią firmą
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Zarządzanie małą i średnią firmą została wyłączona

Czego dowiesz się na studiach? Specjalizacja ta obejmuje naukę zarządzania małymi i średnimi firmami. To małe i średnie firmy przynoszą większość dochodu narodowego każdego kraju, a w Polsce ok. 75%. Ich specyfika związana jest z

marzec 2021 16
Handel międzynarodowy
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Handel międzynarodowy została wyłączona

Jaką wiedzę zdobędziesz? W ramach tej specjalizacji przygotujesz się do pracy w warunkach postępującej globalizacji gospodarki. Procesy i reformy gospodarcze, dostosowujące nasze przepisy prawne do wymogów UE, wymuszają konieczność odpowiedniego wykształcenia przyszłej kadry menedżerskiej. Zdobędziesz

marzec 2021 16
WSHIR – studia I stopnia
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania WSHIR – studia I stopnia została wyłączona

Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu już 16 lat przygotowuje profesjonalną kadrę do obsługi podmiotów gospodarczych i organów administracji. Utworzona i prowadzona przez praktyków, wyposaża absolwentów naszej Uczelni w dyplom, certyfikaty i umiejętności niezbędne również

październik 2020 21
Mediacje rodzinne ratunkiem przed rozwodem?
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Mediacje rodzinne ratunkiem przed rozwodem? została wyłączona

Niektóre małżeństwa można uratować, jeśli obie strony potrafią ze sobą rozmawiać – jeśli nie same, to ze wsparciem mediatora rodzinnego. To szansa, aby dwie osoby potrafiły spokojnie wypowiedzieć się na temat swoich potrzeb – możliwe

październik 2020 02
Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego została wyłączona

Inspektor nadzoru inwestorskiego na budowie reprezentuje interesy inwestora. Poniżej omawiamy jego podstawowe obowiązki i prawa zgodnie z nowelizacją Prawa budowlanego z września 2020 roku. Przede wszystkim stanowi on pieczę nad właściwym przebiegiem inwestycji.