marzec 2021 16
Rachunkowość i finanse jednostek służby zdrowia
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Rachunkowość i finanse jednostek służby zdrowia została wyłączona

System ochrony zdrowia w Polsce podlega i przez najbliższe lata będzie podlegał bardzo intensywnym zmianom, zwłaszcza w zakresie zasad finansowania oraz zarządzania finansami.

marzec 2021 16
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw została wyłączona

Jaką wiedzę chcemy Tobie przekazać? W ramach tej specjalizacji studenci poznają praktyczną wiedzę o tym, jak opracować plan finansowy firmy, obsługiwać nowoczesne programy księgowe, prowadzić dokumentację finansową przedsiębiorstwa, oceniać projekty inwestycyjne, konstruować pakiety działań związane

marzec 2021 16
Audyt i Kontrola Wewnętrzna
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Audyt i Kontrola Wewnętrzna została wyłączona

Czego chcemy Cię nauczyć? W ramach specjalizacji audyt i kontrola wewnętrzna szczególny nacisk kładzie się na poznanie organizacji i systemów zarządzania podmiotami gospodarującymi oraz jednostkami administracji publicznej.

marzec 2021 16
Rachunkowość
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Rachunkowość została wyłączona

Czego dowiesz się na studiach? Celem specjalizacji jest przekazanie merytorycznych i prawnych podstaw prowadzenia rachunkowości oraz zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami tej dziedziny, niezbędnymi w pracy kierownika jednostki gospodarczej, menedżera projektu, a także członka kierownictwa

marzec 2021 16
Informatyka w biznesie
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Informatyka w biznesie została wyłączona

Czego dowiesz się na studiach? Absolwent specjalizacji informatyka w biznesie będzie posiadał wiedzę i praktyczne umiejętności z dziedziny zarządzania i informatyki. Będzie umiał wdrażać, rozwijać i administrować informatycznymi systemami zarządzania firmą, co opiera się na

marzec 2021 16
Handel elektroniczny
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Handel elektroniczny została wyłączona

Czego dowiesz się na studiach? W erze komputerów, sieci elektronicznych i e-biznesu, efektywne zarządzanie firmą wymaga zaangażowania nowej klasy specjalistów. Za cel stawiamy sobie wykształcenie nowej generacji menedżerów rozumiejących realia i potencjalne możliwości e-biznesu. W

marzec 2021 16
Zarządzanie informacją
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Zarządzanie informacją została wyłączona

Czego dowiesz się na tej specjalizacji? Informacja dla każdej organizacji stała się tak samo ważnym zasobem jak ludzie, sprzęt i wyposażenie czy pieniądze. Dynamicznie zmieniające się warunki w środowisku biznesowym wymagają od organizacji podejmowania trafnych

marzec 2021 16
Obrót towarowy
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Obrót towarowy została wyłączona

Jaką wiedzę chcemy Tobie przekazać? W ramach tej specjalizacji poznasz istotę obrotu towarowego, który na przełomie XX i XXI wieku zmienił w zasadniczy sposób swoje oblicze. Dynamiczny rozwój sieci hurtowni, sklepów detalicznych, supermarketów i hipermarketów

marzec 2021 16
Zarządzanie jakością
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Zarządzanie jakością została wyłączona

Jaką wiedzę chcemy Tobie przekazać? Absolwent specjalizacji zarządzanie jakością pozna zagadnienia związane z kształtowaniem jakości wyrobów i usług w różnych typach podmiotów gospodarczych. Pozna tematykę zarządzania jakością, która obejmuje wyznaczniki jakości z punktu widzenia producenta

marzec 2021 16
Zarządzanie małą i średnią firmą
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Zarządzanie małą i średnią firmą została wyłączona

Czego dowiesz się na studiach? Specjalizacja ta obejmuje naukę zarządzania małymi i średnimi firmami. To małe i średnie firmy przynoszą większość dochodu narodowego każdego kraju, a w Polsce ok. 75%. Ich specyfika związana jest z