Gdzie można prowadzić księgi rachunkowe?
28
- sierpień
2017
Posted By : Twoj Kolega
Możliwość komentowania Gdzie można prowadzić księgi rachunkowe? została wyłączona
Gdzie można prowadzić księgi rachunkowe?

Większość przedsiębiorców musi prowadzić księgi rachunkowe. Bardzo często jednak zadanie to powierzane jest specjalistycznym biurom, nieraz posiadającym swoje placówki w innych krajach. Czy jest to zgodne z przepisami? Gdzie według polskiego prawa powinno się prowadzić takie księgi?

Ustawa o rachunkowości mówi o tym, że księgi rachunkowe muszą być prowadzone przez jednostkę. Nie oznacza to jednak, iż ta jednostka musi je prowadzić samodzielnie – ma pełne prawo zlecić taką pracę podmiotom zewnętrznym. Podmiotami zewnętrznymi mogą być z kolei zarówno przedsiębiorcy działający w kraju, do którego należy jednostka, jak i przedsiębiorcy świadczący swoje usługi w innych państwach członkowskich. Odmienne zasady dotyczą wyłącznie jednostek należących do sektora finansów publicznych.

Zamierzając jednak zlecić prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotowi zewnętrznemu, należy upewnić się, iż spełnia on wszystkie kryteria, o których mowa w w art. 76 ustawy o rachunkowości. Z zapisanych w niej informacji wynika, iż podmiot zajmujący się księgowością musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie może być skazany za m.in. obrót pieniędzmi, obrót papierami wartościowymi, przestępstwa skarbowe czy przestępstwa związane z fałszowaniem dokumentów.

Przepisy pozwalają zatem polskim przedsiębiorcom na korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych prowadzących działalności w innych krajach członkowskich. Chcąc nawiązać z nimi współpracę, trzeba jednak upewnić się, że działają one legalnie i pełnoprawnie.

Category: